Soneterapi er en av de vanligste formene for alternativ behandling for å lindre akutte eller kroniske plager i kroppen, men det er kanskje ikke helt opplagt hva det egentlig innebærer. Behandlingen går ut på å påvirke utvalgte soner på kroppen, derfor kalles det soneterapi.

Soneterapi er en form for alternativ, naturmedisinsk behandling. Denne behandlingsformen kalles også refleksologi, og bygger på det som kalles «speilbildeteorien». Det betyr at man behandler såkalte reflekssoner på kroppen, oftest på føttene og i ørene. Ved behandling av soner i ørene eller føttene benyttes gjerne akupunkturnåler eller en form for trykkmassasje.

Les «Soneterapi som alternativ behandling» her.

Føttenes soner gjenspeiler kroppen

Soneterapi for føttene hviler på premisset om at foten gjenspeiler kroppen i en form for anatomisk miniatyr. Ved å stimulere utvalgte punkter på foten kan man derfor påvirke andre kroppsdeler. 

Les mer om hva soneterapi er her. 

Øreakupunktur: behandler sonene i øret

Øreakupunktur behandler ørets ulike soner, og er en behandlingsform som fint kan kombineres med andre typer terapi, men også benyttes alene. 

Akupunktur er en form for behandling hvor utvalgte punkter på kroppen stimuleres med tynne nåler. Det er en alternativ behandlingsform, og derfor ikke en del av det offentlige helsetilbudet. Akupunktur blir likevel brukt og foretrukket av mange ved behandling av en rekke plager.

På samme måte som soneterapi for føttene, skal øreakupunktur ved hjelp av stimulering av enkeltdeler helbrede hele mennesket. Det vil si at utvalgte punkter i øret korresponderer med resten av kroppen og dens organer. 

Trykk her for å lese mer om våre kurs i øreakupunktur.

Hvordan fungerer egentlig soneterapi?

Soneterapi skal sette i gang kroppens mekanismer for å helbrede seg selv gjennom forskjellig type stimuli. Det er ikke meningen at det skal erstatte andre former for medisinsk behandling, men heller benyttes i tillegg til andre behandlingsformer. Mange opplever at soneterapi gir lindring for stress og anspenthet i kroppen. 

De fleste behandlingsforløp tar utgangspunkt i flere behandlinger med soneterapi, hvor man som regel vil merke den fulle effekten av behandlingen først etter flere behandlinger. 

Behandlingen kan innebære trykkmassasje eller punktmassasje, eller akupunktur på de sonene som påvirker områdene som er smertefulle eller berørt. 

Soneterapi kan brukes for å behandle blant annet:

  • Hodesmerter
  • Hormonforstyrrelser
  • Muskel eller skjelettplager
  • Allergi- eller luftveisplager
  • Søvnforstyrrelser, stress eller anspenthet
  • Problemer med fordøyelsen

Hva gjør en soneterapeut?

Din første behandling vil være en konsultasjon, hvor terapeuten spør om og dokumenterer symptomer, smertetilstander, sykdomshistorie og lignende. Soneterapeuten vil deretter velge en behandlingsstrategi basert på de opplysningene som kommer fram i konsultasjonen. 

Behandlingen går ut på massasje av den sonen eller sonesystemet som passer for hver enkelt klient. Noen massasjepunkter kan oppleves smertefullt, men dette er ikke langvarig og vil avta. Soneterapeuten vil selvfølgelig holde en god dialog med deg under behandlingen, og ikke overskride smertetoleransen din – samtidig som det jobbes for å oppnå optimal effekt på kroppen.

Behandling med lang historie

I likhet med akupunktur er soneterapi en gammel behandlingsform som har eksistert i tusenvis av år. Det er usikkert hvor gammel bruken er, men det finnes blant annet veggmalerier i Egypt fra 2330 f.Kr som viser bruk av soneterapi.

Soneterapien slik vi kjenner den i dag ble grunnlagt og satt i system av William Fitzgerald, en lege som hadde lært om helbredelse via føtter fra det amerikanske urfolket. I Norge har vi praktisert soneterapi siden 60-tallet, og det er i dag en av de vanligste formene for alternativ eller komplementær behandling.

Alternativ eller komplementær behandling: hva betyr det?

At soneterapi er en alternativ behandling, betyr at virkningen ikke er vitenskapelig bevist. Behandlingstilbudet er derfor ikke en del av det offentlige helsevesenet. Alternative behandlinger, inkludert soneterapi, kan fortsatt oppfattes som svært virkningsfulle på individuell basis for å lette på ulike typer symptomer og plager. Blant annet ser vi at eldre har stor nytte av både soneterapi og massasjeterapi.

Les mer: Soneterapi for eldre.

Vil du studere soneterapi?

Hos Institutt for helhetsmedisin kan du ta yrkesfaglig utdanning i soneterapi, og kan søke studieplass hele året. Vi tilbyr et utdanningsløp som kombinerer det praktiske og teoretiske i feltet, slik at du får bredden du behøver som soneterapeut. Ta kontakt med oss her hvis du har spørsmål om utdanningstilbudet vårt. 

Vil du lese mer? «Bli soneterapeut og massasjeterapeut på deltid.»