Fagutdanning

Utdanning på Institutt for Helhetsmedisin

IFH tilbyr utdanninger i massasjeterapi og soneterapi sentralt i Oslo og studiene starter med nye klasser hver høst. Vi har rullerende opptak, som betyr at  vi behandler søknader gjennom hele året

Våre studier er av de mest solide i landet, og vi ønsker med små klasser og høyt kvalifiserte lærere å utdanne dyktige terapeuter. Begge studier kvalifiserer til lån og stipend i Lånekassen.

Begge studier gir 60 studiepoeng

Vi tilbyr to fullstendige yrkesutdanninger

IFH har to studieretninger for deg som ønsker å utdanne deg innen kroppsterapi. Vi tilbyr fullstendige yrkesutdanninger – hos oss får du alt du trenger på en og samme skole. Begge våre utdanninger er offentlig godkjent som fagskoleutdanning. Dette gir en trygg ramme rundt utdanningen og et godt grunnlag for videre karriere.

Studer deltid over to år

Begge studiene går over to år, og neste oppstart er høsten 2023 i Oslo.  Studiet er deltid, og kvalifiserer til stipend og lån i Lånekassen. IFH har rullerende opptak, og behandler søknaden din gjennom hele året. Vi tar inn kvalifiserte søkere frem til klassen er fulltegnet.

Bli massør eller soneterapaut med fagskoleutdanning

En fagskoleutdannelse er en målrettet og spisset utdannelse. Med kunnskapen og erfaringen du får på studiet, vil du være klar til å begynne å jobbe rett etter du er uteksaminert. Studentene får praksiserfaring på vår egen klinikk hvor klienter vil komme for å motta behandlinger mot ulike plager og andre lidelser. Dette gir dere mulighet til å se hvordan en reell arbeidssituasjon er. Hele tiden vil dere ha tilgang på en veileder som vil bistå dersom du eller klienten skulle ha behov for det. Studieplanen er utviklet i samarbeid med Norsk Bransjeråd for Massasje og studiet er også godkjent av Norges Massasjeforbund (NMF).

Søk lån og stipend i Lånekassen

Begge våre fagstudier er offentlig godkjente fagskoleutdanninger. Dette gir deg en trygghet rundt utdanningen og et godt grunnlag for videre karriere. Det innebærer også at du som student kan søke lån og stipend i Lånekassen. Noen av våre studenter er på omskolering og får støtte fra NAV.

Generelle krav om opptak

Kommer du direkte fra videregående, dvs er kun 19 år, er det generelle kravet for opptak til våre fagutdanninger, studiekompetanse fra studieretning for helse- og sosialfag, aktivitør eller tilsvarende, samt idrettslinje. Har du vanlig studiekompetanse kan du allikevel søke, men da må du legge ved et motivasjonsbrev hvor du skriver litt om hvorfor du ønsker denne utdanningen. Da også med interesse for idrett, helse etc.

Du kan også søke på bakgrunn av generell studiekompetanse, eller din realkompetanse, altså tidligere utdanning eller yrkeserfaring.  Det viktigste for oss er din motivasjon for utdanningen.
Mulighetene er mange, og kontakt oss gjerne dersom du er i tvil.
Du finner vår kontaktinformasjon her.

Ta kontakt med oss i dag dersom du har spørsmål rundt fagutdanningene i massasjeterapi eller soneterapi. Klikk på en av utdanningene under, for å lære mer om begge studieretningene.

Vi vil være en av Norges beste skoler

IFH har en klar målsetting om å være en av Norges beste skoler – men ikke nødvendigvis den største. Vi ønsker å ivareta hver enkelt student på best mulig måte, derfor har vi ikke altfor store klasser. På den måten kan vi bedre tilrettelegge forholdene for studentene, både med hensyn til trivsel og faglig miljø.

Vi er medlem av en rekke fagorganisasjoner

Skolen er medlem av Norsk Bransjeråd for Massasje, Nordisk Branchråd for Massage, Rexlexology in Europe Network og har et samarbeid med Norges Massasjeforbund og Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon.