Soneterapi er en av de meste brukte metodene innen alternativ behandling. Alternativ, eller komplementær, behandling er samlebetegnelser for medisinske behandlingsmetoder som står utenfor etablert skolemedisin og ofte utenfor offentlige helsetilbud, og hvor behandlingsmetodens effekter ikke er vitenskapelig bevist. Allikevel er det mange som føler at behandlingen har positiv effekt på små og store plager og lidelser, og som ønsker å benytte seg av de ulike tilbudene som finnes der ute.

Har du flere spørsmål relatert til soneterapi som alternativ behandling? Eller ønsker du mer informasjon om utdannelsene vi tilbyr? Kontakt oss gjerne her for mer informasjon.

Provoserte motstandere

Alternative behandlingsmetoder får ofte negativ omtale i mediene og er gjenstand for diskusjoner. Mange lar seg provosere, og kritiserer både behandlingene, terapeutene og institusjoner som tilbyr utdanning i fagene. Vi støtter en offentlig og saklig debatt om den alternative behandlingens plass i norsk helsevesen, men vi ønsker ikke usaklig kritikk og hets. Hos Institutt for helhetsmedisin ønsker vi ikke å provosere noen, men å tilby de som måtte være interessert en mulighet til å ta en grundig og seriøs utdanning innen soneterapi.

Vil du vite mer om faget? Les mer om soneterapi og studiet av soneterapi hos Institutt for helhetsmedisin her.

Register for utøvere av alternativ behandling

Mye av kritikken som vanligvis rettes mot alternative behandlingsmetoder, trekker frem problematikken knyttet til krav om kunnskap innen grunnmedisin og hva som skal til for at terapeuter kan registrere seg i Registeret for utøvere av alternativ behandling. Bare utøvere som er medlemmer av en godkjent utøverorganisasjon kan bli registrert i dette registeret. Den store mangelen her, slik vi ser det, er at det er organisasjonen og ikke det offentlige som stiller faglige krav til utøverne. Utøverorganisasjonene kan ha forskjellige faglige krav innen samme behandlingsform. Vi har forståelse for at mange anser dette som problematisk ettersom flere aktører med svært lave faglige krav oppretter forbund, og på den måten får  mindre profesjonelle aktører inn i registeret.

Stiller strenge krav

Vi i Institutt for helhetsmedisin mener at myndighetene må stille strengere minstekrav om faglig innhold, herunder grunnmedisinsk kunnskap, til de som ønsker å være en del av Registeret for utøvere av alternativ behandling. Vi synes at det er uheldig for bransjen at mindre seriøse aktører skal ha muligheten til å utøve praksis på lik linje med de som har utdanning med solid, faglig tyngde.

Utdannelse med faglig tyngde

Den utdanningen du får hos oss er seriøs, saklig og gir deg faglig tyngde. Vi samarbeider med seriøse forbund som jobber kontinuerlig med å øke kravene til utdanning for alternative behandlere. Når du utdanner deg til soneterapeut hos oss, får du derfor solid faglig tyngde og grunnleggende kunnskap i grunnmedisin. Et annet viktig aspekt ved utdanningene våre, er at studenter får evnen til å kjenne sine egne begrensninger som behandlere, og de forstår når de ikke skal behandle, men i stedet  oppfordre pasienten til å oppsøke lege eller annet helsepersonell.

God innføring i terapeutrollen

Terapeutrollen står i fokus i våre utdanninger. Det innebærer som nevnt at alle som studerer hos Institutt for helhetsmedisin lærer å reflektere over sine begrensninger og får en god forståelse for når det er riktig å henvise til lege eller annet helsepersonell. En soneterapeut skal aldri love at pasienten blir helbredet, men heller forklare at behandlingen kan gi lindring og dempe  symptomene. Våre studenter får også innføring i Lov om alternativ behandling, og dermed kunnskap om hvilke sykdommer som kun skal behandles av helsepersonell.

Dette er en viktig del av det å være terapeut: Du skal se pasienten og lytte til utfordringene vedkommende legger frem. Du skal kjenne dine begrensninger og aldri gi pasienten falske forhåpninger. Målet med behandlingen er å lindre og dempe symptomer på vanlige plager og lidelser som for eksempel fordøyelsesplager, problemer med søvn og uro, smerter i bevegelsesapparatet, og luftveisproblemer, og ikke minst som forebyggende og styrkende behandling.

Har du spørsmål om utdanningen hos IFH?

Hvis du har spørsmål til oss om hvordan utdanningen ved Institutt for helhetsmedisin foregår, er det bare å ta kontakt. Vi svarer gjerne på spørsmål relatert til terapeutrollen, skolemedisinske krav fra myndighetene, målet med behandlingen og annet du måtte lure på. Du finner vår kontaktinformasjon her.