Soneterapi er en alternativ behandlingsform, hvilket betyr at det ikke finnes noen  vitenskapelige bevis for at behandlingen kan kurere sykdom. Det vi derimot vet er at kroppen har godt av bevegelser, tøying, god blodsirkulasjon og en god balanse – og dermed tror vi også at kroppen har godt av soneterapi. 

Soneterapi er en behandlingsform som har blitt benyttet over hele verden i tusenvis av år og på mennesker i alle aldre. For eldre som sliter med ledd- og muskelplager, kan regelmessig behandling med soneterapi øke livskvaliteten betraktelig. 

Mange eldre har god effekt av soneterapeutisk behanding

Når vi blir eldre, vil kroppen og dens forutsetninger endre seg. Langvarig belastning på muskler og ledd kan gi store smerter og en tyngre hverdag for mange. Eldre som opplever redusert bevegelighet og ømme og vonde muskler, vil kunne ha god effekt av soneterapeutisk behandling. Soneterapi påvirker først og fremst kroppens evne til å helbrede seg selv. Ved å røre ved utvalgte soner på kroppen, som regel i føtter eller ører, kan vi oppnå økt bevegelighet og mobilitet, økt blodsirkulasjon og mindre ømhet og smerter.

Ulike mennesker vil naturligvis kunne reagere ulikt på behandlingen. Blant eldre ser vi ofte at det tar noe lengre tid før behandlingen har effekt. Derfor legges det som regel opp til et langvarig behandlingsløp, både for å oppnå og opprettholde virkningen av behandlingen.

Les mer om hvordan soneterapi fungerer her.

Soneterapi kan bidra til å dempe smerter

Det er ikke slik at soneterapi alene kan kurere alvorlige sykdommer. Dersom din soneterapeut påstår noe annet, anbefaler vi at du søker behandling et annet sted. Soneterapi har imidlertid vist seg å være en virkningsfull sekundær behandlingsform. Samtidig egner det seg godt for å øke bevegelighet i ledd og dempe kroppslige smerter, blant annet i nakkemuskulaturen. Dette er plager som ofte er fremtredende hos eldre, og den lindrende effekten soneterapi kan ha er en av årsakene til at vi anbefaler dette til eldre mennesker som ønsker å bedre sin livskvalitet. 

En dyktig soneterapeut vil alltid rådgi 

Rådgivning og veiledning er en viktig del av en soneterapeuts hverdag. Ved å lytte til klienten vil soneterapeuten finne frem til det mest hensiktsmessige behandlingsløpet. En trygg soneterapeut kjenner også til begrensningene ved eget fagfelt, og vil alltid råde klienten til å oppsøke lege ved mistanke om alvorlige sykdommer. 

Ønsker du å bli soneterapeut?

På Institutt for helhetsmedisin tilbyr vi et toårig deltidsstudium som gjør deg kvalifisert til å jobbe som soneterapeut. Studiet tilbys ved våre institusjoner i Oslo og Bergen. Soneterapi er en utdanning som passer for deg med interesse for behandling av plager og lidelser, men også for det medmenneskelige aspektet. Mange soneterapeuter opplever at deres klienter åpner seg opp om annet enn kun fysiske plager under behandling. Dette kan skyldes at behandlingen skaper en trygg og komfortabel ramme som inviterer til å lette på hjertet. 

Soneterapi er en helhetlig behandlingsform som tar for seg hele mennesket. Selv om det regnes som en alternativ behandling tror vi mange vil ha godt av denne måten å bli sett og behandles på. Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre studier eller send inn et søknadsskjema i dag!