Soneterapi er en alternativ behandlingsform som har vært brukt i tusenvis av år. Alternativ behandling er helserelatert behandling som i hovedsak gis utenfor helsevesenet, av ikke-autoriserte helsearbeidere («alternative behandlere»), og hvor påstander om effekt ofte mangler vitenskapelig støtte. 

Soneterapi er imidlertid en behandlingsform som har blitt benyttet over hele verden i tusenvis av år og på mennesker i alle aldre. Mange eldre sliter ofte med ulike plager, som blant annet fordøyelsesproblemer, uro og søvnvansker og ledd- og muskelplager. Her kan regelmessig behandling med soneterapi øke livskvaliteten betraktelig.

Om vi ikke har godt nok dokumentasjon på effekten av soneterapi, vet vi derimot at kroppen har godt av bevegelser, tøying, god blodsirkulasjon og en god balanse – ikke minst vet vi viktigheten av berøring – og dermed tror vi også at kroppen har godt av soneterapi.

Mange eldre har god effekt av soneterapeutisk behandling

Når vi blir eldre, vil kroppen og dens forutsetninger endre seg. Langvarig belastning på muskler og ledd kan gi store smerter og en tyngre hverdag for mange. Eldre som opplever redusert bevegelighet og ømme og vonde muskler, vil kunne ha god effekt av soneterapeutisk behandling. Soneterapi påvirker først og fremst kroppens evne til å helbrede seg selv. Ved å røre ved utvalgte soner på kroppen, som regel i føtter eller ører, men også hender, kan vi oppnå økt bevegelighet og mobilitet, økt blodsirkulasjon og mindre ømhet og smerter.

Ulike mennesker vil naturligvis kunne reagere ulikt på behandlingen. Blant eldre kan vi av og til se at det tar noe lengre tid før behandlingen har effekt. Derfor legges det som regel opp til et langvarig behandlingsløp, både for å oppnå og opprettholde virkningen av behandlingen. Når det er sagt opplever de fleste en umiddelbar følelse av velvære også av første behandling.

Les mer om hvordan soneterapi fungerer her.

Soneterapi kan bidra til å dempe smerter

Det er ikke slik at soneterapi alene kan kurere alvorlige sykdommer. Dersom din soneterapeut påstår noe annet, anbefaler vi at du søker behandling et annet sted. Soneterapi kan imidlertid vise seg å være en virkningsfull sekundær behandlingsform. Samtidig egner det seg godt for å øke bevegelighet i ledd og dempe kroppslige smerter, blant annet i nakkemuskulaturen. Dette er plager som ofte er fremtredende hos eldre, og den lindrende effekten soneterapi kan ha er en av årsakene til at vi anbefaler dette til eldre mennesker som ønsker å bedre sin livskvalitet. 

En dyktig soneterapeut vil alltid rådgi 

Rådgivning og veiledning er en viktig del av en soneterapeuts hverdag. Ved å lytte til klienten vil soneterapeuten finne frem til det mest hensiktsmessige behandlingsløpet. En trygg soneterapeut kjenner også til begrensningene ved eget fagfelt, og vil alltid råde klienten til å oppsøke lege ved mistanke om alvorlige sykdommer. 

Givende praksis for både studenter og beboerne på Lovisenberg Omsorg Pluss

Som student innen soneterapi på Institutt for helhetsmedisin skal det gjennomføres grundig praksis før man blir uteksaminert. Dette foregår både på skolens studentklinikk, og så utplassering utenfor skole. Ågot Bell Espeseth jobber på Lovisenberg Omsorg Pluss, en avdeling på Kathinka Gulberg-sentreret med mentalt oppegående beboere. Det siste året har soneterapistudentene vært utplassert her og Espeseth forteller om et godt og hyggelig samarbeid med Institutt for helhetsmedisin. 

– Vi er veldig fornøyd med å få inn engasjerte studenter som vil bidra med å gjøre hverdagen til våre beboere bedre.

Beboerne på Lovisenberg Omsorg Pluss bor i egne leiligheter og klarer det meste selv. De har fått fotsonebehandling fra studentene fra IFH og Espeseth sier hun har fått mange gode tilbakemeldinger. Det har vært viktig for Lovisenberg Omsorg Pluss å være tydelig på hva fotsoneterapi er, slik at beboerne og deres familier er klar over hvilken behandling som tilbys. 

– Vi har vært bevisst på at ikke beboere skal forveksle fotsoneterapi med fotpleie. Derfor har vi fått et skriv som kort forklarer hva behandlingen går ut på, slik at det ikke skal misforstås, sier hun.

Stor glede og nytte av behandlingen

Espeseth forteller at mange beboere er fascinert av behandlingen, og at den gjør godt for kroppen.

–  Beboerne våre er helt i hundre og de har vært utrolig fornøyd. De forteller at de har hatt stor glede og nytte av fotsonebehandlingen, og at det hjelper for mange ulike plager. Det var noen av beboerne som virkelig fikk seg en oppkvikker uten like. De kjente seg sprekere og ble bedre i ryggen, sier hun.

Samarbeidet og praksisen har vært en stor fordel for for studentene også, som får gode tilbakemeldinger fra beboerne som får behandlingen. Dette er viktig og god praksis for studentene.

Ønsker du å bli soneterapeut?

På Institutt for helhetsmedisin tilbyr vi et toårig deltidsstudium som gjør deg kvalifisert til å jobbe som soneterapeut. Studiet tilbys ved våre institusjoner i Oslo og Bergen. Soneterapi er en utdanning som passer for deg med interesse for behandling av plager og lidelser, men også for det medmenneskelige aspektet. Mange soneterapeuter opplever at deres klienter åpner seg opp om annet enn kun fysiske plager under behandling. Dette kan skyldes at behandlingen skaper en trygg og komfortabel ramme som inviterer til å lette på hjertet. 

Soneterapi er en helhetlig behandlingsform som tar for seg hele mennesket. Selv om det regnes som en alternativ behandling tror vi mange vil ha godt av denne måten å bli sett og behandles på. Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre studier eller send inn et søknadsskjema i dag!