Heidi Strøm-Larsen avsluttet sine studier i massasjeterapi ved Institutt for helhetsmedisin i 2015, men hennes tid ved instituttet var ikke over. Få år senere var hun tilbake for å lære mer og fordype seg i soneterapiens verden. I dag tilbyr hun sine klienter helhetsmedisin i rette forstand.

– Som massasjeterapistudent hadde jeg en rekke felles fag med soneterapistudentene. De snakket så varmt om faget at jeg ble interessert og ville vite mer, forteller Strøm-Larsen.

Vi har snakket med Strøm-Larsen om tiden som student ved Institutt for helhetsmedisin, om hvordan det hadde seg at hun ønsket å studere mer og hvordan hun i dag bruker denne kompetansen i sin praksis.

Portrett av Heidi Strøm-Larsen

Fanget interessen

Den første gangen Strøm-Larsen søkte om plass på studier ved Institutt for helhetsmedisin, var det litt tilfeldig at valget falt på nettopp denne utdanningsinstitusjonen.

– Jeg hadde lagt meg inn i en database for alternative behandlingsformer. Her dukket Institutt for helhetsmedisin opp, og jeg syntes det hørtes interessant ut. Jeg gikk på et infomøte og ble rett og slett overbevist, forteller Strøm-Larsen.

For mange av studentene ved Institutt for helhetsmedisin, inkludert Strøm-Larsen, er det også viktig at utdanningene er ved en godkjent fagskole, hvor man etter utdanningen får skolens vitnemål og diplom. Man er da klar til å begynne å praktisere som terapeut.

Her kan du lese mer om de offentlig godkjente fagskoleutdanningene ved Institutt for helhetsmedisin.

Godt læringsmiljø og dyktige faglærere

Etter at valget falt på Institutt for helhetsmedisin har ikke Strøm-Larsen angret et sekund. Hun kan fortelle om et godt læringsmiljø og dyktige faglærere som gjør studiehverdagen inspirerende og givende.

– Vi er ganske få studenter i klassen. Det gir et veldig godt læringsmiljø. I tillegg har vi utrolig dyktige forelesere og faglærere. Det er lav terskel for å stille spørsmål, både til medstudenter og til faglærerne, forteller hun.

Terapiformer som utfyller hverandre

I dag driver Strøm-Larsen egen praksis hos ABC Kiropraktor i Lillestrøm. Her tilbyr hun både sone- og massasjeterapi til sine klienter. Fra hennes synspunkt gir dette en langt mer helhetlig behandling og de to behandlingsformene setter hverandre i en større sammenheng. Behandlingen hun tilbyr er med andre ord helhetsmedisin i sin rette forstand.

– Dette er to terapiformer som utfyller hverandre på en veldig god måte. Jeg opplever at det å tilby behandling i både sone- og massasjeterapi fungerer veldig godt både for meg og for mine klienter, forteller hun.

Anbefaler andre å velge det samme

– For meg gir arbeidet veldig mye tilbake. Det å behandle mennesker, få gode tilbakemeldinger og hjelpe mennesker med å få en bedre hverdag, det er veldig givende arbeid. Jeg vil absolutt anbefale andre å velge det samme hvis de ønsker å jobbe med mennesker, forteller Strøm-Larsen.

Strøm-Larsen legger til at mange kanskje tenker at det å drive praksis er et ensomt arbeid fordi arbeidsmiljøet med kollegaer blir borte. Det er imidlertid ikke slik hun opplever arbeidshverdagen.

– Det er klientene som blir arbeidsmiljøet ditt når du er terapeut. I denne type behandling kommer man veldig nær hverandre og det er overhodet ikke ensomt på jobben, understreker hun.

– Det er aldri for sent

Strøm-Larsen vil gjerne understreke at det aldri er for sent å velge en ny karrierevei.

– Hvis du ønsker å starte på nytt med et nytt yrke, er det fullt mulig å få det til å fungere som massasje- og/eller soneterapeut. Du må heller ikke bekymre deg for om du kommer til å bli den eldste på studiet. Selv om du skulle være det, så er det et veldig godt studiemiljø og et bra spekter av mange ulike mennesker, avslutter hun.