I 2024: Kurset arrangeres i Oslo helgen 5. og 6. oktober. Begge dager fra kl 10 - 17

Etterutdanningskurs i mobilitet - terapeutisk metode

Implementer terapeutiske mobilitetsteknikker - som frigir spenningsmønstre på en effektiv måte og skaper en dybdegående bevissthet i kroppen.

Dette etterutdanningskurset er for deg: som er interessert i en sammenhengende og helhetlig forståelse av kroppens anatomi - og ønsker praktiske verktøyer som hjelper klientene dine til å oppnå bedre mobilitet og bevissthet i kroppen.

Dette 2 dagers kurset er derfor både for deg som arbeider ved benk som behandler eller terapeut - og for deg som arbeider med trening og bevegelse.

Dette lærer du:

♻️ Du får overblikk over hvordan nyere forskningsresultater av kroppens Fascievev(binnevev) - gir en viktig sammenhengende forståelse av kroppens anatomi. Og hvordan denne kunnskapen skaper et viktig fundament til forbedret funksjonell mobilitet i praksis.

♻️ Du får innarbeidet terapeutiske mobilitetsteknikker som består av; effektive og bevisstgjørende Hands on teknikker ved benk - og aktive mobilitetsøvelser på treningsmatte.

♻️ Vi setter et skarpt fokus på formidling og du får innblikk i en særlig utviklet formidlingsteknikk som både skaper en dybdegående mobilitetseffekt og bevissthet i kroppen. En formidlingsteknikk som både benyttes ved benk og ved undervisning av treningsøvelser.

♻️ Innholdet du får tilgang til på dette etterutdanningskurset har over 20 års erfaring fra praksis og teknikkene har bevist god effekt på; smerteproblematikker, skaper bedre forutsetninger for mobilitet, stabilitet & styrke i kroppen, optimere restitusjon og effektivisere rehabiliteringsforløp - og skape dybdegående bevissthet som gjør det lettere å ta ansvar i kroppen.

♻️ Dette etterutdannelseskurset danner grunnlaget for en Basis Mobilitet Terapeutisk Utdannelse som tilbys på IFH

Underviser

Kursholder er fysioterapeut Hilde Gudding Holan som har drevet egen klinisk praksis i København i over 20 år - og har utviklet mobilitetsmetoden og teknikkene som du får innblikk i i løpet av dette etterutdanningskurset.

Hilde har spesialisert seg på forståelsen av fascievevet siden 2012 - og har samarbeidet med en internasjonal forskningsenhet med fokus på å utvikle bedre praktiske verktøy til å implementere nyere forskning i terapeutisk praksis.

PÅMELDING TIL KURS

I 2024: Kurset arrangeres i Oslo helgen 17. og 18. august.

Tidspunkt i 2025: Vinter/vår 2025.

Tidspunkt i 2025: Vinter/vår 2025

Medisinsk grunnstudium (anatomi/fysiologi og sykdomslære)
I tillegg til kursprisen kommer to eksamensavgifter.

Etterutdanningskurs i Mobilitet Terapeutisk metode 5. og 6. oktober 2024

Kurset baserer seg på at kursdeltagere har kunnskap om TCM og 5-elementloven fra før. For de som ikke har dette vil det bli satt opp et tre-dagers kurs i tilknytning til øreakupunkturkurset.

Kurs i VEKS (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnsmedisin) ved IFH.

I 2024: Kurset arrangeres i Oslo helgen 17. og 18. august.

Tidspunkt i 2025: Vinter/vår 2025.

Tidspunkt i 2025: Vinter/vår 2025

Medisinsk grunnstudium (anatomi/fysiologi og sykdomslære)
I tillegg til kursprisen kommer to eksamensavgifter.

Etterutdanningskurs i Mobilitet Terapeutisk metode 5. og 6. oktober 2024

Kurset baserer seg på at kursdeltagere har kunnskap om TCM og 5-elementloven fra før. For de som ikke har dette vil det bli satt opp et tre-dagers kurs i tilknytning til øreakupunkturkurset.

Kurs i VEKS (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnsmedisin) ved IFH.