Medisinsk grunnstudium

Denne modulen er for de som ikke har grunnmedisin fra tidligere utdanning. Studiet gir en grunnleggende innføring i kroppens oppbygging, funksjon og sykdommer. Emnene i studiet er anatomi/fysiologi, biokjemi, mikrobiologi, sykdomslære, grunnleggende farmakologi.

Det overordnede målet for faget Medisinsk Grunnstudium er at studenten forstår hvilken betydning den tilegnede kunnskapen og innsikten har i forhold til å forstå pasientens sykdommer og problemer. Studentene skal ha fått godt grunnlag for å vurdere kontraindikasjoner i forhold til ulike sykdommer og således vite når pasienten bør rådes til å gå videre til utredning hos lege eller annet helsepersonell.

Du lærer om menneskekroppens oppbygning, får en innføring i hvordan sykdom oppstår og kjennskap til forekomst, behandling og forebygging.

Grunnmedisin går over 3 semestre med undervisning en helg ca hver tredje uke. Grunnmedisin er delt opp i to deler.

Anatomi og fysiologi Emnet gir en innføring i anatomien og fysiologien til de viktigste organsystemene i kroppen, samt en kort innføring i grunnleggende kjemi og cellebiologi.

Sykdomslære Emnet gir innføring i patologi, diagnostisering og sentrale sykdommer, samt en innføring i samfunnsmedisin, vitenskapelig metode og helsekommunikasjon.

Undervisningen kan følges både på nett og som klasseromsundervisning. Faglærer er tilknyttet Atlantis medisinske høyskole (AMH) og har mange års er erfaring innen faget. Kurset er godkjent av både NNH og Norges Massasjeforbundet. Medisinsk grunnstudium er et av kravene for at du kan bli medlem i Massasjeforbundet.

Første undervisningshelg er 14. og 15. september 2024.

Pris for hele kurset er kr. 22.000,-  i tillegg kommer to eksamensavgifter à kr. 1000.

PÅMELDING TIL KURS

I 2024: Kurset arrangeres i Oslo helgen 17. og 18. august.

Tidspunkt i 2025: Vinter/vår 2025.

Tidspunkt i 2025: Vinter/vår 2025

Medisinsk grunnstudium (anatomi/fysiologi og sykdomslære)
I tillegg til kursprisen kommer to eksamensavgifter.

Etterutdanningskurs i Mobilitet Terapeutisk metode 5. og 6. oktober 2024

Kurset baserer seg på at kursdeltagere har kunnskap om TCM og 5-elementloven fra før. For de som ikke har dette vil det bli satt opp et tre-dagers kurs i tilknytning til øreakupunkturkurset.

Kurs i VEKS (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnsmedisin) ved IFH.

I 2024: Kurset arrangeres i Oslo helgen 17. og 18. august.

Tidspunkt i 2025: Vinter/vår 2025.

Tidspunkt i 2025: Vinter/vår 2025

Medisinsk grunnstudium (anatomi/fysiologi og sykdomslære)
I tillegg til kursprisen kommer to eksamensavgifter.

Etterutdanningskurs i Mobilitet Terapeutisk metode 5. og 6. oktober 2024

Kurset baserer seg på at kursdeltagere har kunnskap om TCM og 5-elementloven fra før. For de som ikke har dette vil det bli satt opp et tre-dagers kurs i tilknytning til øreakupunkturkurset.

Kurs i VEKS (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnsmedisin) ved IFH.