I 2024: Kurset arrangeres i Oslo helgen 17. og 18. august. Begge dager fra kl 10 - 17

Dette er kognitiv adferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi er en behandlingsmetode i psykisk helsearbeid. Kjernen i kognitiv terapi er å støtte pasienten i å mestre sine utfordringer, og samtidig å hjelpe pasienten med å kunne endre lite hensiktsmessige tankemønstre og lite hensiktsmessig atferd, som er knyttet til utfordringene, og som kanskje også har bidratt til dem.

Den brukes også innen selvutvikling og for å øke prestasjoner innenfor eksempel idrett.

Dette lærer du på introduksjonskurset i kognitiv atferdsterapi

På dette introduksjonskurset har vi fokus på depresjon og forskjellig type angst og fobier.

Du vil få en enkel innføring i hva kognitiv terapi er.  Du blir kjent med forskjellige teorier og modeller som benyttes i behandlinger.  Som Aaron og Judith Becks teori og modeller, samt Clark og Wells praksis og modeller Det vil bli vektlagt å vise den klare, tydelige og aktive samtalen ovenfor pasienten. Kursveiledere vil være våre dyktige faglærere.

PÅMELDING TIL KURS

I 2024: Kurset arrangeres i Oslo helgen 17. og 18. august.

Tidspunkt i 2025: Vinter/vår 2025.

Tidspunkt i 2025: Vinter/vår 2025

Medisinsk grunnstudium (anatomi/fysiologi og sykdomslære)
I tillegg til kursprisen kommer to eksamensavgifter.

Etterutdanningskurs i Mobilitet Terapeutisk metode 5. og 6. oktober 2024

Kurset baserer seg på at kursdeltagere har kunnskap om TCM og 5-elementloven fra før. For de som ikke har dette vil det bli satt opp et tre-dagers kurs i tilknytning til øreakupunkturkurset.

Kurs i VEKS (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnsmedisin) ved IFH.

I 2024: Kurset arrangeres i Oslo helgen 17. og 18. august.

Tidspunkt i 2025: Vinter/vår 2025.

Tidspunkt i 2025: Vinter/vår 2025

Medisinsk grunnstudium (anatomi/fysiologi og sykdomslære)
I tillegg til kursprisen kommer to eksamensavgifter.

Etterutdanningskurs i Mobilitet Terapeutisk metode 5. og 6. oktober 2024

Kurset baserer seg på at kursdeltagere har kunnskap om TCM og 5-elementloven fra før. For de som ikke har dette vil det bli satt opp et tre-dagers kurs i tilknytning til øreakupunkturkurset.

Kurs i VEKS (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnsmedisin) ved IFH.