I emnet VEKS m/fordypning i kommunikasjon og samhandling, skal studentene få den nødvendige kunnskap for å være i stand til å utøve sitt yrke på en etisk forsvarlig måte og med selvstendig behandlingsansvar. VEKS modulen er et nyttig kurs for alle som arbeider terapeutisk og med klienter.

Kurset gir studentene opplæring i Etikk og kommunikasjon, samfunnsmedisin, lovverket og regler for alternativ behandling og Vitenskapslære

Faget skal bidra til at studentene utvikler kunnskaper, innsikt og holdninger slik at de driver en forsvarlig fagutøvelse som terapeuter. I dette ligger det at klienten/kundens sikkerhet ivaretas. Fokus er på kommunikasjon, etikk, kunnskap om norsk helsetjeneste, relevante lovverk og regler, journalføring og informasjonsbehandling.

Kurset går over flere helger, og første helgen er 2. og 3. november 2024. Ta kontakt med skolen for å få hele timeplanen.

Pris for kurset er kr. 3750,- i tillegg kommer eksamensavgifter.

PÅMELDING TIL KURS

I 2024: Kurset arrangeres i Oslo helgen 17. og 18. august.

Tidspunkt i 2025: Vinter/vår 2025.

Tidspunkt i 2025: Vinter/vår 2025

Medisinsk grunnstudium (anatomi/fysiologi og sykdomslære)
I tillegg til kursprisen kommer to eksamensavgifter.

Etterutdanningskurs i Mobilitet Terapeutisk metode 5. og 6. oktober 2024

Kurset baserer seg på at kursdeltagere har kunnskap om TCM og 5-elementloven fra før. For de som ikke har dette vil det bli satt opp et tre-dagers kurs i tilknytning til øreakupunkturkurset.

Kurs i VEKS (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnsmedisin) ved IFH.

I 2024: Kurset arrangeres i Oslo helgen 17. og 18. august.

Tidspunkt i 2025: Vinter/vår 2025.

Tidspunkt i 2025: Vinter/vår 2025

Medisinsk grunnstudium (anatomi/fysiologi og sykdomslære)
I tillegg til kursprisen kommer to eksamensavgifter.

Etterutdanningskurs i Mobilitet Terapeutisk metode 5. og 6. oktober 2024

Kurset baserer seg på at kursdeltagere har kunnskap om TCM og 5-elementloven fra før. For de som ikke har dette vil det bli satt opp et tre-dagers kurs i tilknytning til øreakupunkturkurset.

Kurs i VEKS (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnsmedisin) ved IFH.