Trykk på en terapeut for mer info

Akershus

Hilde Lund-Hanssen
Soneterapeut
Christian Hagtvet Rem
Massasjeterapeut
Anita Bergom
Massasjeterapeut
Ausra Lapenaite
Soneterapeut

Hedmark

Hordaland

Synnøve Åsheim
Soneterapeut
Hege Øvrebø
Soneterapeut
Ellen Staff
Soneterapeut
Christine Grimstad
Massasjeterapeut
Peter van den Burg
Massasjeterapeut
Cathrine O.Horneland
Massasjeterapeut
Maren Guddal
Soneterapeut
Hege Sakseid
Soneterapeut
Inga Runge
Massasjeterapeut
Christoffer Eide
Massasjeterapeut

Oppland

Marie Rønshaugen
Massasjeterapeut

Oslo

Marie Morgenstierne
Massasjeterapeut

Sør-Trøndelag

Tonje Fiksdal
Soneterapeut

Vest-Agder

Diana Carlsen
Soneterapeut

Østfold

Linda Pedersen Ruud
Massasjeterapeut
Anne-Grethe Tørnby
Massasjeterapeut
Akershus
Hilde Lund-Hanssen, Soneterapeut
Christian Hagtvet Rem, Massasjeterapeut
Anita Bergom, Massasjeterapeut
Ausra Lapenaite, Soneterapeut
Hedmark
Vibeke Olden Røstad, Soneterapeut
Hordaland
Synnøve Åsheim, Soneterapeut
Hege Øvrebø, Soneterapeut
Ellen Staff, Soneterapeut
Christine Grimstad, Massasjeterapeut
Peter van den Burg, Massasjeterapeut
Cathrine O.Horneland, Massasjeterapeut
Maren Guddal, Soneterapeut
Hege Sakseid, Soneterapeut
Inga Runge, Massasjeterapeut
Christoffer Eide, Massasjeterapeut
Oppland
Marie Rønshaugen, Massasjeterapeut
Britt Marion Stenseth, Soneterapeut
Oslo
Marie Morgenstierne, Massasjeterapeut
Rikke Uberg Andersen, Soneterapeut
Sør-Trøndelag
Tonje Fiksdal, Soneterapeut
Vest-Agder
Diana Carlsen, Soneterapeut
Østfold
Linda Pedersen Ruud, Massasjeterapeut
Anne-Grethe Tørnby, Massasjeterapeut