SØKNADSSKJEMA

Studieavgift:

Søkere som har grunnmedisin på nivå bachelor i sykepleie, medisin grunnfag eller tilsvarende kan søke fritak fra dette faget. Dokumentasjon må fremlegges.
Det er også mulig å dele opp studieavgiften i månedlige avdrag . Ta kontakt med skolen hvis du ønsker dette.

Yrkespraksis (Varighet og type yrkespraksis)

Det tilkommer et påmeldings-/administrasjonsgebyr på kr 2.000,-. Betalt gebyr er din garanti for plassen. Eksamensavgifter og utgifter til pensumlitteratur kommer i tillegg.

Maks 10 MB.

Maks 10 MB.

Maks 10 MB.

Maks 10 MB.

Jeg har gjort meg kjent med informasjonen beskrevet i studiekatalogen og søknadsvilkårene.