Institutt for helhetsmedisin tilbyr en av Norges mest solide og seriøse utdanninger i massasjeterapi. Studiet er grundig og omfattende, og vi garanterer at du går ut av skolen som en faglig sterk massasjeterapeut med mye kompetanse og praktisk erfaring. Utdanningen kvalifiserer til medlemskap i Norges Massasjeforbund (NMF).

Utdanningen gir 60 studiepoeng, og du kan søke lån og stipend hos Lånekassen.

Fysisk undervisning

Massasjeterapi er absolutt et fysisk yrke hvor riktig teknikk, og godt samspill mellom terapeut og pasient er viktig. Vi mener derfor at fysisk undervisning er avgjørende for å bli en god terapeut. Hos oss har studentene tilgang på faglærer hele skoledagen, og det er særlig viktig å bli observert og få veiledning ved innlæring av nye teknikker. Og ikke minst får studentene muligheten til å øve fysisk på sine medstudenter, noe som innebærer at man gjennom hele studietiden også selv får nyte god behandling :)

Deltid over to år

Massasjeterapi-studiet foregår over to år med 50% studiebelastning. Mange av våre studenter synes dette er en stor fordel, ettersom det gir muligheten til å jobbe ved siden av.

Utenom studietiden har studentene også tilgang til skolens lokaler. Her kan de komme og lese på egenhånd, eller i kollokviegrupper, eller bruke en av skolens benker hvis de vil øve på hverandre.

Les om Knut som mener det er det beste valget han har tatt.

Høyt faglig nivå

Undervisningen har høyt faglig nivå og er relativt omfattende. Vi opplever imidlertid at våre studenter ikke opplever studiet som frustrerende og uoverkommelig, mye takket være våre utrolig dyktige lærere som evner å formidle sin kunnskap på en svært god måte.

Her kan du lese mer om hvordan Christoffer opplevde sin tid på IFH.

Denne utdanningen er godkjent som høyere yrkesfaglig utdanning (tidligere kalt fagskoleutdanning). Dette er en kvalitetsgaranti som viser at utdannelsen du får her hos Institutt for helhetsmedisin er av høy kvalitet og har et høyt faglig nivå. Dette gjør sitt til at vi nyter stor respekt hos seriøse klinikker, og det er stor etterspørsel etter utdannede massasjeterapeuter fra IFH.

Glade soneterapistudenter

God studiemiljø og tett oppfølging

Studiemiljøet ved Institutt for Helhetsmedisin er veldig godt, det er både undervisere og studenter samstemte om. Det er en liten skole med ikke altfor mange studenter i hver klasse og en liten stab. Det resulterer i at alle kjenner alle og at man får et personlig forhold til alle man omgås i studiehverdagen. Hos oss blir alle sett og behandlet individuelt
Les mer om studiemiljøet, lokalene og den gode kontakten mellom studenter og faglærere her.

Kontakt oss hvis du har spørsmål

Vurderer du å studere massasjeterapi ved Institutt for helhetsmedisin? Les suksesshistorien om hvordan Marthe og Jan Magnus åpnet klinikk i Oslo allerede før de var ferdige med utdannelsen her!

Ta gjerne kontakt med oss om du har flere spørsmål om fagutdanningen massasjeterapi ved Institutt for helhetsmedisin, eller om du har andre spørsmål om våre kurs og studier.