Linda Johnsen er 35 år og ferdig utdannet soneterapeut i juni 2017. Hun er tidligere utdannet frisør, men sluttet grunnet allergi og plager med rygg og nakke. Da valget falt på soneterapi, var det fordi hun liker å jobbe med mennesker og hjelpe andre til å få det bedre

Hvorfor søkte du på akkurat denne utdanningen og skolen?

Jeg har i mange år jobbet tett med andre mennesker og jeg trives godt med det. Jeg har tidligere utdannelse som frisør, jeg har jobbet i hjemmesykepleien og noen år i barnehage, så når jeg bestemte meg for å ta en ny utdannelse ville jeg ha en utdannelse der jeg fortsatt jobbet med mennesker. Men jeg ville samtidig ha muligheten til å kunne styre min egen hverdag, slippe turnusjobb og liknende.
Jeg søkte på utdanningen som soneterapeut fordi jeg lenge hadde hatt en ønske om å ta en utdannelse innen alternativ behandling. Jeg hadde selv prøvd soneterapi etter å ha vært sykemeldt i lengre tid og likte behandlingen og ikke minst effekten den hadde for helsen min godt. Jeg søkte litt på nettet og det var slik jeg fant IFH. Jeg leste litt om de og fikk et godt inntrykk av skolen. Det var også et stort pluss at de er en offentlig godkjent fagskole. De har et godt pensum der de har fokus på at elevene skal få en grundig utdannelse slik at vi blir trygge terapeuter etter endt utdannelse.

Hvordan ser en vanlig studiedag ut?

En vanlig studiedag varierer utfra hvilket fag vi har, men har vi soneterapi så har vi gjerne teori første del av dagen, deretter har vi praksis på hverandre siste halvdel av dagen. Det er en perfekt måte å avslutte dagen på, men også viktig for å lære de ulike behandlingene grundig og oppleve hvordan det er å være klient. Vi er ikke så mange i hvert kull og det gjør at vi blir fulgt godt opp av faglærer og alle får den hjelpen de trenger.
På andre året i utdannelsen starter vi opp med en egen klinikkpraksis ved skolen, der vi tar i mot klienter en dag i uken. Det er en god trening på det som venter oss når vi er ferdig med utdannelsen og skal starte egen praksis. På disse dagene jobber vi selvstendig med klintene, skriver journal og behandler. Faglærer er alltid tilstede slik at vi kan få veiledning om det trengs.

Hva liker du best ved studiet?

Det jeg liker best ved studiet er at alle fag er samlet ved skolen. Det gir en variasjon i skoledagene og en stor bredde i utdannelsen som gir deg den kunnskapen du trenger for å kunne være en god soneterapeut. Det at vi har fag som anatomi/fysiologi, sykdomslære, ernæring og VEKS (Vitenskapsteori, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnsmedisin), syntes jeg er viktig for å kunne forstå helheten, noe som er viktig når man jobber som soneterapeut. Jeg har da kunnskap til å kunne komme med råd til mine pasienter som kan hjelpe de med å få kroppen i balanse.

Hvordan er studiemiljøet og samholdet på Institutt for helhetsmedisin?

Studiemiljøet ved skolen er veldig godt og man blir godt kjent med hverandre i løpet av studietiden. Alle har ulik bakgrunn, det er ulike aldre og vi bor på ulike steder i landet, men siden det er ganske små klasser så kommer vi tett på hverandre og vi har et veldig godt klassemiljø. I mitt kull har vi blitt veldig gode venner og vi kommer til å ha kontakt med hverandre etter vi er ferdig utdannet også. Jeg har ikke opplevd å bli så godt kjent men en klasse før, og det oppstår et vennskap som er spesielt.

Her kan du lese mer om hva studentene synes om studentmiljøet ved skolen sin: Studentmiljøet ved IFH

Hva ser du for deg å gjøre etter utdanningen?

Jeg har allerede startet opp et enkeltmannsforetak Min Klinikk
Per dags dato har jeg et behandlingsrom hjemme som jeg tar imot klienter på, men jeg jobber også en dag i uka på en klinikk på Strømmen
Klinikk 1
Der jobber det flere ulike terapeuter med ulike utdannelser og man jobber tverrfaglig. Det å jobbe i et slikt fellesskap ser jeg på som en stor fordel når man er ganske ny som behandler. Vi kan utveksle erfaringer og kunnskap, men man kan også samarbeide om å finne den beste behandlingen for pasienten.
Det var ganske skummelt å starte opp et eget firma og for meg så ble det første gangen jeg ikke var ansatt, nå skulle jeg bli min egen sjef! Man må jobbe hardt for å etablere seg en kundekrets, men det er virkelig verdt det når man får gode tilbakemeldinger og fornøyde pasienter. Når jeg er ferdig ved IFH kommer jeg til å fortsette å utvikle meg som soneterapeut ved å ta ulike kurs og etterutdannelser. IFH har flere kurs i løpet av året som jeg har lyst til å ta.

Hvis du skulle gitt tre viktige råd til kommende studenter, hva ville det vært?

1. Sett deg godt inn i studieplanen før du begynner. Det er et omfattende studie, og mange blir nok overrasket over hvor mye tid som går med til skole. Men det er verdt det!
2. Vær flink til å bruke venner og familie til å trene på. Man trenger mye praksistrening og tiden går fort. Så sett opp faste dager der du trener på de ulike behandlingene.
3. Ha tro på deg selv og ikke gi opp! Det vil komme tider der du føler at du ikke klarer å henge helt med eller at det blir mye å lære på kort tid, men du kommer til å klare det fint.

Vil du anbefale Institutt for helhetsmedsin til andre?

Jeg anbefaler absolutt IFH til de som vil ha en grundig utdannelse innen soneterapi eller massasje. Men du må være villig til å jobbe hardt og sette av tid til å lese en del hjemme. Denne utdannelsen krever mye egeninnsats, men jeg har selv klart det med mann, tre barn, hus og småbruk. Min mening er at den utdannelsen vi får ved IFH er unik innen soneterapi, og det er et stort pluss når du skal starte opp som terapeut.