1.1.2011 blir det nye regler for mva for vår yrkesgruppe. Fra denne dato må en massør eller soneterapeut være medlem i en utøverorganisasjon som er godkjent av Helsedirektoratet, samt være registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling under Brønnøysundregistrene for å slippe mva.

Behandlingsgruppene med momsfritak er:

1. Helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter Helsepersonelloven

2. Alternative behandlere som er registrert i det frivillige registeret for utøvere av alternativ behandling (Utøverregisteret i Brønnøysund)* http://w2.brreg.no/altbas/

3. Alternative behandlere som har momspliktig inntekt under kr 50 000,- i løpet av et år

Både Norske Naturteraeputers Hovedorganisasjon (NNH) og Norges Massasjeforbund (NMF) er godkjent av Helsedirektoratet med rett til å registrere sine medlemmer i Registerordningen. Alle fullverdige medlemmer er dermed sikret mva-fritak også etter 1.1.2011 forutsatt at de har sendt inn registreringsskjema til forbundet innen denne dato.

Dersom du er medlem av NNH eller NMF, men ikke har sendt inn registreringsskjema enda, bør du gjøre dette nå. Logg inn som medlem på www.nnh.no eller www.massasjeforbundet.no , her finner du informasjon.

Hvis du er soneterapeut og ikke medlem av noe forbund anbefaler vi at du går inn på www.nnh.no, og melder deg inn.

Hvis du er klassisk massør/muskelterapeut og ikke medlem av noe forbund anbefaler vi at du går inn på “www.massasjeforbundet.no.