Dette kurset må du ikke gå glipp av!! Kurset har til formål å gi deg som soneterapeut, jordmor, doula og fødselshjelpere de nødvendige redskaper for å kunne bruke soneterapi i alle faser av svangerskapet; før graviditeten, under graviditeten, under fødselen, etter fødselen og til babyen.

Hovedformålet er å bruke soneterapi som en blid, effektiv og ikke-invaderende behandling ut fra prinsippet om at naturlig stimulering er den mest naturlige av alle menneskelige prosesser.

Kurset er på 50 timer fordelt på MZTP I og MZTP II.

Fagfolk uten tidligere erfaring eller kunnskap om soneterapi kan før kursstart delta på 5 timers ekstra undervisning i introduksjon til soneterapi.

MZTP oppdelt i to deler:
Del I: MZTP del 1 – soneterapi under graviditet og fødsel
Del II: MZTP del 2 – soneterapi før graviditet, ved ufrivillig barnløshet, etter fødselen og til babyen

Kurset er basert på filosofien om den aktive fødsel, slik at soneterapi som en selvstendig terapi, vil kunne hjelpe med å understøtte og gi god helse, samt strebe mot følgende mål i prosessen mot å bli mor;

  • Som forebyggende behandling for å unngå de mest alminnelige plager og symptomer under graviditeten og føre til en god helse opp til fødselen og i barselperioden og for den lille nye
  • Som utviklende terapi
  • For å gi avslapning og avspenning til kroppen
  • For å understøtte healing av de dypere lag ved ubalanser
  • For å forbedre livskvaliteten under graviditeten
  • Som berøringsterapi kun for å gi menneskelig varme og medfølelse under hele barselprosessen
  • Treningsprogrammet sikter mot å hjelpe deltakerne med å forstå og praktisere soneterapi som en sikker behandling fra dag 1 i graviditeten inntil fødselsøyeblikket og tiden etter. Utover dette får du innsikt i hvorfor og hvordan soneterapi kan brukes til å unngå plager i slutten av graviditeten.

Moshe Kruchik, Kursleder
Maternity Zoneterapi Treningsprogrammet (MZTP)® utvikler og grunnlegger.

Moshe Kruchik er soneterapeut doula og fødselshjelper med spesialefelt i Maternity soneterapi og han har stor erfaring i å arbeide med gravide og par. Han er grunnlegger og president for “The Israeli Forum of Reflexology”. Som terapeut har han utviklet adskillige soneterapiteknikker, som har vist seg å være effektive til øyeblikkelig avhjelping for ødemer under graviditeten, lindring av smerter og avspenning ved bekkenløsning, for å unngå svangerskapsdiabetes, øyeblikkelig lindring av brystbetennelse samt mye mer.

Kurs i MZTP utviklet av Moshe Kruchik blir arrangert i hele verden for soneterapeuter og for et bredt spekter av graviditets- og fødselshjelpere bl.a. jordmødre og doulaer.

Mette Puck, MZTP assistent
Mette Puck er utdannet soneterapeut fra FDZ Zoneterapeutskolen i Odense. Hun er medlem av FDS (Forenede Danske Zoneterapeuter). Som terapeut har hun det travelt på sin egen klinikk i Odense. Hun har fra tid til annen undervist i soneterapi ved Zoneterapeutskolen i Odense. Hun er med i MZTP og er representant for “The International Society of Maternity Reflexology” i Danmark, med det formål å øke oppmerksomheten på maternity soneterapi i Danmark, samt å organiserer Maternity soneterapikurs i Skandinavia.