Massasjeterapi studenter IFHInstitutt for helhetsmedisin holder til i Oslo og Bergen. Begge skolene tilbyr toårig utdannelse i massasjeterapi og soneterapi, som er offentlig godkjente fagskoleutdanninger. Fra og med juli 2018 og den nye loven om høyere fagskoleutdanning trer i kraft, får alle uteksaminerte studenter ved IFH studiepoeng istedenfor fagskolepoeng, hvilket gir studentene mange fordeler og muligheter til å kombinere studiet med andre utdannelser.

Helgeundervisning og 50% studiebelastning

Undervisningen ved Institutt for helhetsmedisin foregår på deltid. Vi har stort sett samlinger i forbindelse med helger, og har undervisning fra torsdag til søndag eller lørdag til tirsdag. Det er undervisning cirka en gang hver tredje uke. Studiene hos oss tilsvarer 50% studiebelastning med både undervisning og eget arbeid.
Vi etterstreber hele tiden å implementere fagets utvikling i våre utdanninger, og krever at alle lærere hos oss skal ha minst 50% terapitid ved siden av jobben som lærere hos oss. Dette for å holde seg tett på faget, og for at våre studenter skal få den beste undervisningen.

Les mer om hvordan tidligere studenter har opplevd utdanningsløpet hos oss her.

Basert på Østens filosofi og medisin

Soneterapien bygger på Østens filosofier og dette er en sentral del av studiet ved IFH. I tillegg til praksis, grunnmedisin og sykdomslære, får studentene også en innføring i filosofien behandlingsformen bygger på. Behandlingen handler i stor grad om å se mennesket som en helhet, hvor alt henger sammen og bygger på speilbildeteorien.

I tillegg til grunnmedisin (anatomi/fysiologi, mikrobiologi, sykdomslære), ernæringslære og vitenskapsteori, etikk, kommunikasjon og samfunnslære, får studentene en innføring i Østens filosofi og medisin gjennom studiet av:

  • Meridianlære
  • Fem-elementteorien
  • Organuret
  • Yin/Yang
  • Organrelaterte musker

Utdanningsløpet

Studentene begynner med grunnmedisin, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og sykdomslære, og har undervisning sammen med massasjeterapistudentene.
Parallelt med dette får de en innføring i Østens filosofi og medisin, samt teori om kroppens soner.
Allerede fra første time utøver studentene det de har lært på hverandre.

I andre semester begynner studentene med øreakupunktur. I tredje semester begynner soneterapistudentene klinisk praksis med eksterne klienter. Dette er svært populært.

Mange muligheter på arbeidsmarkedet

De aller fleste soneterapeuter jobber som selvstendig næringsdrivende med egen klinikk eller i fellesskap med andre behandlere. Det blir imidlertid mer og mer vanlig at soneterapeuter jobber i bedrifter, med idrettskader og på ulike institusjoner. Med vårt nye fagemne, muskulær soneterapi, får studentene også mulighet til å jobbe med muskel- og skjelettplager og idrettsskader. Vi er den eneste utdanningsinstitusjonen som tilbyr muskulær soneterapi i Norge.

Mange som velger å utdanne seg til soneterapeuter har erfaring fra helsefag fra før, og har allerede utdannelse som for eksempel fotterapeut eller sykepleier. Soneterapi kan også være svært effektiv for barn med kolikk og for eldre.

Kontakt oss hvis du har spørsmål

Lurer du på hvordan det er å studere massasje- eller soneterapi ved Institutt for helhetsmedisin kan du lese hva tidligere studenter forteller her: Hege har åpnet egen klinikk i utkanten av Bergen, Ellen har drevet egen klinikk i seks år og Marthe og Jan Magnus åpnet klinikk i Oslo allerede før de var ferdige med utdannelsen.

Ta gjerne kontakt med oss om du har flere spørsmål om fagutdanningen i soneterapi ved Institutt for helhetsmedisin, eller om du har andre spørsmål om våre kurs og studier.

Vi tar imot søknader hele året

Institutt for helhetsmedisin har ingen søknadsfrist. Vi har rullerende opptak, behandler søknader gjennom hele året og tar inn kvalifiserte søkere til klassen er fulltegnet.

Søk her, eller ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.