Hege har åpnet egen klinikk etter studiene på IFHI 2012 var Hege Øvrebø ferdig med studiene sine ved Institutt for helhetsmedisin i Bergen. Siden den gang har hun praktisert som fotsoneterapeut og nå har hun startet sin egen klinikk, Din Sone i Fana utenfor Bergen.

En god start på terapeutkarieren

Hege forteller at hun gikk ut i fødselspermisjon like etter at hun fullførte utdannelsen ved Institutt for helhetsmedisin og derfor ikke begynte å praktisere som fotsoneterapeut før etter en liten stund. Da hun kom tilbake fra permisjonen fikk hun tilbud fra en av lærerne ved skolen om hun ikke kunne tenke seg å begynne å praktisere ved hennes klinikk Helsesenter i Bergen.

Hege forteller at det ikke var bare lett å bygge seg opp en kundegruppe på egenhånd.

– Jeg måtte jo jobbe for å få mine egne pasienter. Det er jo klart at det krever mye egeninnsats å bygge opp en egen klientliste. De kommer ikke rekende på en fjøl, selv om man jobber med andre som har mye å gjøre og mange pasienter. Det krever litt selvdisiplin og at man gjøre en innsats. Det har jo blitt et litt større marked hva gjelder behandlingstilbud i dag, det er mange terapeuter der ute og det er ikke så lett å skille seg ut. Og så er det jo veldig viktig å gjøre en god jobb, hvis ikke så kommer ikke folk tilbake.

Startet egen klinikk

Etter noen år i Bergen sentrum følte Hege at det var på tide å starte noe eget. Da beveget hun seg litt ut av byen og åpnet sin egen klinikk her.

– Jeg ønsket å etablere meg i den bydelen jeg bor i med nytt navn og ny hjemmeside. Det innebærer at man starter på nytt og må opparbeide seg nye pasienter. Dette kan gjerne ta 2–3 år før man merker at det går bedre.

Tid til å modnes og vokse som menneske

Det Hege trekker frem som mest positiv med Institutt for helhetsmedisin er at det er en liten og intim skole som gir studentene rom til å utvikle seg som mennesker og modnes som terapeuter.

– I løpet av studiet går man gjennom en selvutviklingsprosess. Man lærer mye om seg selv om menneske, spesielt når man har så mye fokus rettet mot seg selv. Jeg opplevde dette som veldig trygt å gå gjennom på IFH. Det er et miljø som gir deg tid til å modnes og tid til å vokse som menneske, og IFH er en fin og naturlig plass å gjøre det på. Når man gir og får behandling av de samme menneskene over så lang tid så kommer det frem ting. Det føles på en måte som å gå to år i en slags terapi, samtidig som man lærer å hjelpe andre, forteller Hege.

Ville jobbe med mennesker

Hege har vokst opp med en mor som har vært fotsoneterapeut i over tretti år, og derfor hadde hun en del erfaring med terapiformen før hun selv tok utdannelsen.

– Jeg har jo fått erfare og kjent at det faktisk virker fordi jeg har prøvd behandlingen før. Fotsoneterapi var et naturlig valg for meg da jeg bestemte meg for at jeg ville jobbe med mennesker.

Hege understreker at en viktig del av det å være fotsoneterapeut er at man må være i stand til å se mennesket helhetlig.

– Man må være i stand til å se mennesket som en helhet. Du må være interessert i å behandle et menneske og hjelpe dem for at de skal ha det bedre.

Faglig sterk som alternativ terapeut

Mange av studentene ved Institutt for helhetsmedisin forteller at studiet var overraskende omfattende og krevende. Hege er enig:

– Det faglige var kanskje mer omfattende enn jeg hadde trodd, men siden det var såpass krevende, så ga det mer trygghet i forhold til at jeg stod trygt som terapeut etter at jeg var ferdig. Nå er jeg en faglig sterk terapeut som kan ha fokus kun på pasienten, og det er viktig.

Det er fremdeles mye man kan fordype seg i etter at utdanningen er avsluttet og mange velger å ta kompletterende etter- og videreutdannelser. Hege har blant annet vært i København og etterutdannet seg, i tillegg til at hun forteller at hun lærer noe nytt hver dag i jobben som fotsoneterapeut.

– Studietiden fortsetter jo litt på egenhånd når man går ut og starter for seg selv. Man må lære seg å fortsette å tilegne seg fagkunnskap. Men vi har fått en grunnleggende forståelse for faget vårt, som vi jobber med å videreutvikle hver eneste dag.

Ikke la frykten og usikkerheten hindre deg

For å lykkes som fotsoneterapeut med egen klinikk må man tørre å satse på drømmen sin og ikke la frykten stanse en.

– Man må tørre å stå på egne ben. Jeg tror mange velger å la være å starte egen klinikk fordi de er redde for å ikke klare det. Det er jo økonomisk utfordrende også. Men det er absolutt verdt det når ting begynner å gå bra. Et tips er å søke opp andre terapeuter og spørre om man kan leie hos dem. Det går jo helt fint an å være flere også. Da kan man samarbeide og utveksle erfaringer underveis.

Anbefaler andre å velge Institutt for helhetsmedisin

– Det aller beste er at det er fine, trygge omgivelser og at man får så tett oppfølging. Alle studentene blir sett og hørt. Det er små intime klasser som tillater deg å utvikle deg og modnes i faget.