Nå får du studiepoeng for å studere ved Institutt for helhetsmedisin!1. juli 2018 trådte en ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning i kraft. Dette er med på å øke fagskolenes status, og gir deg som fagskolestudent flere rettigheter.

Både tidligere og kommende studenter får nå studiepoeng for å studere på Institutt for helhetsmedisin, fremfor fagskolepoeng som tidligere. Selv om den gode kvaliteten på utdanningene vi tilbyr vil være den samme, kan det bli lettere for våre studenter å kombinere utdanningen her med annen utdanning.

Også tidligere studenter får studiepoeng

Dersom du er tidligere student ved IFH, har du også mulighet til å få fagskolepoengene omgjort til studiepoeng, loven har nemlig tilbakevirkende kraft. Omgjøring av vitnemålet er en rettighet for tidligere studenter, som har vitnemål tilbake fra 2013 da fagskolepoengene ble innført.

Slik går du frem for å gjøre om fagskolepoengene dine

Institutt for helhetsmedisin følger felles prosedyrer satt av Forum for Fagskoler og Rådet for offentlige fagskoler.

For å få nytt vitnemål med studiepoeng får studentene to alternativer:

  1. Kontakte oss og få tilsendt et vedlegg til vitnemålet, som dere skriver ut selv. Vedlegget fra Kunnskapsdepartementet bekrefter at fagskolepoeng og studiepoeng tatt ved en fagskole betyr det samme. Dette er kostnadsfritt og effektivt.
  2. Kontakte skolen og få tilsendt et nytt vitnemål. Da må eksisterende vitnemål leveres inn og det må betales et gebyr. Satsen satt av de overnevnte er 1000 kroner. Her må det beregnes saksbehandlingstid før dere får tilsendt nytt vitnemål i posten.

Fristen for omgjøring er 31. desember 2020. Dette  gjelder for alle tidligere studenter som har vitnemål med fagskolepoeng som ble innført i 2013.  

Fagskoler får rett til å tilknytte seg en studentsamskipnad

Den nye loven gir fagskolene rett til å bli med i en studentsamskipnad. Studentsamskipnadens jobb er å ta seg av studentenes velferdsbehov, og gir medlemmene tilgang til studenthybler, helsetjenester, studentbarnehager og lignende.

IFH vil opplyse våre studenter nærmere, dersom vi blir medlem av en studentsamskipnad.

Dette kan du studere på Institutt for helhetsmedisin

Institutt for helhetsmedisin er en fagskole som tilbyr utdanning i massasjeterapi og soneterapi både i Oslo og Bergen. I tillegg holder vi etter- og videreutdanningskurs for våre ferdige terapeuter, samt introduksjonskurs for nybegynnere. Her kan du lese mer om våre kurs.

Vi ønsker ny lov velkommen

Vi på Institutt for helhetsmedisin ønsker den nye loven om høyere yrkesfaglig utdanning velkommen. Vi er glade for at en lov som en gang for alle fastslår at fagskoleutdanning vektlegges og verdsettes likt som annen høyere utdanning endelig trer i kraft.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt loven, eller har andre spørsmål rundt det å studere på Institutt for helhetsmedisin.