Etterspørselen etter alternativ behandling er stor. Verdens helseorganisasjon mener tilbud om et alternativ til skolemedisinen er en menneskerett og har utarbeidet en global strategi for 2014-2013.

 

Alternativ b ehandling er fremdeles undervurdert i områder av helsevesenet, til tros for at bruken er utbredt i mange land og øker raskt i andre. Nå vil WHO at flere skal få mulighet til rettferdig tilgang, med refusjonsordning og et bedre samarbied med det etablerte helsevesenet, i følge en rapport fra Verdens helseorganisasjon – WHO.

Ny strategi for helsetilbud
Flere steder er alternativ behandling selve bærebjelken i behandlingstilbudet, eller det fungerer som et supplement til konvensjonell medisin, da også kalt komplementær medisin. Nå slår WHO et slag for et bedre tilgjengelig og integrert alternativt helsetilbud blant de 129 deltagende medlemslandene.

Sterk vekst av alternativ behandling
Bare i Europa bruker idag over 100 millioner mennesker alternativ behandling – en femtedel av disse jevnlig. Og enda flere brukere finner vi i Afrika, Asia, Australia og USA.

Les hele den interessante artikkelen her