Hjemmeeksamen

Retningslinjer for hjemmeeksamen (VEKS-fag 2.skoleår)

Vitenskapsteori

Lovverket

Samfunnslære

 

 

Etikk

Oppgaveløsing og skriving av fagoppgave

Her finner du også mange nyttige tips i å skrive oppgave.

Tilleggslitteratur kommunikasjon og samhandling