NAFKAMs undersøkelse om nordmenns holdning til alternativ behandling. I Helsepolitisk barometer 2017 stilte NAFKAM fem spørsmål om nordmenns holdninger til alternativ behandling. Deltakerne i undersøkelsen ble også spurt om hva de ville stemme ved Stortingsvalget.

Undersøkelse om Nordmenns holdning til alternativ behandling

NAFKAM har gjennomført en undersøkelse om nordmenns holdning til alternativ behandling, sett opp mot det forestående stortingsvalget. Et interessant spørsmål i undersøkelsen er om myndighetene bør stille minstekrav om skolemedisinsk kunnskap for å stå i Registeret for utøvere av alternativ behandling.

Institutt for helhetsmedisin mener det er viktig å stille minstekrav om skolemedisinsk kunnskap for å stå i Registeret.

Se resultatene fra undersøkelsen her, og se om du er enig!