Studentombud Yara Abudayya,

Studentombudet er en uavhengig aktør som skal bidra til å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt som student.

Studentombudet har juridisk kompetanse og kan gi råd og veiledning hvis du opplever utfordringer knyttet til din studiesituasjon. Studentombudet kan blant annet informere deg om dine rettigheter og plikter som student, eller veilede deg hvis du er usikker på det juridiske grunnlaget for et vedtak/saksbehandling.

Tjenesten er gratis og studentombudet har taushetsplikt.

Studentombudet kan kontaktes direkte på e-post: studentombudet@ifh.no eller på mobil: 957 80 396 (mandag og torsdag kl 13.00-14.00).