Det blir stadig mer aktuelt å ta utdanning innen alternativ behandling. Dette viser de aktuelle artiklene om at alternativ behandling er på god vei inn i det etablerte helsevesen.

En fersk rapport viser dobling av tilbud om alternativ behandling og alternativ medisin ved norske sykehus. Halvparten av norske sykehus tilbyr idag alternativ behandling, men praksisen er sannsynligvis enda større enn antatt. Forskere er overrasket over bredden av tilbud.

Både etterspørsel og tilbud om alternativ behandling og alternativ medisin øker i Norge. Idag kan man få tilbud om alternativ behandling ved annenhvert sykehus. En fersk spørreundersøkelse gjort blant 99 norske sykehus, viser altså at halvparten av disse har et tilbud om alternativ behandling. Dette indikerer en holdningsendring i helsevesenet, konkluderer forskere. Les mer på sidene til alternativ.no

Som eneste skole i Norge tilbyr IFH offentlig godkjente fagskoleutdanninger innen soneterapi og massasjeterapi. Dette gir en trygg ramme rundt utdanningen og et godt grunnlag for videre karriere.