Studieplan

Undervisningspresentasjoner i soneterapi

Videoer av meridianene

Undervisningspresentasjoner i øreakupunktur

    >

Klinikkpraksis