Da vi opererer med rullerende opptak, har vi ingen formell søknadsfrist. Vi tar i mot kvalifiserte kandidater frem til studiestart eller til de aktuelle klassene fylles opp. Dersom du har søkt på et studie som er fullt, vil du bli satt på venteliste i den rekkefølge søknadene mottas. Søknad om studieplass skjer på eget søknadsskjema som sendes inn til skolen.

Du vil få svar innen 3 uker etter at skolen har mottatt søknaden.

Opptakskrav for våre fagstudier

Det generelle kravet til opptak for våre fagutdanninger er fagbrev eller studiekompetanse fra studieretning for helse- og sosialfag, aktivitør eller tilsvarende.

Dersom du ikke har fagbrev eller studiekompetanse fra relevante studieretninger, kan du søke på grunnlag av realkompetanse, og vi vurderer da søknaden individuelt. Med realkompetanse menes de kunnskaper søkeren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. Mulighetene er  mange og kontakt oss gjerne om du er i tvil.

Krav for å søke på grunnlag av realkompetanse

Det er da et krav om at du fyller 21 år i løpet av opptaksåret, og at du kan vise til tre år med arbeidspraksis. Utfyllende attester og dokumentasjon fra utdanning, kurs, yrkespraksis og frivillig arbeid må legges ved i søknaden. I tillegg til dokumentasjon fra tidligere utdanning og praksis ber vi søkere legge ved et personlig brev hvor vi kan bli kjent med søkerens motivasjon og personlig egnethet for studiet.

For mer informasjon rundt krav for opptak på grunnlag av realkompetanse, les mer her

Akseptere tilbud om studieplass

For å akseptere tilbud om studieplass, må du returnere undertegnet studiekontrakt innen tidsfristen som er oppgitt i tilbudet. Du må også har betalt påmeldings- og administrasjonsgebyr. Merk! Dersom søkeren trekker seg fra tildelt studieplass etter 1. august, vil påmeldings- og administrasjonsgebyret dessverre ikke tilbakebetales.

Kontakt oss for mer informasjon rundt søknadsfrist og opptak for fagstudier