Bli massør eller soneterapaut med fagskoleutdanning

En fagskoleutdannelse er en målrettet og spisset utdannelse. Med kunnskapen og erfaringen du får på studiet, vil du være klar til å begynne å jobbe rett etter du er uteksaminert. Studentene får praksiserfaring på vår egen klinikk hvor klienter vil komme for å motta behandlinger mot ulike plager og andre lidelser. Dette gir dere mulighet til å se hvordan en reell arbeidssituasjon er. Hele tiden vil dere ha tilgang på en veileder som vil bistå dersom du eller klienten skulle ha behov for det. Studieplanen er utviklet i samarbeid med Norsk Bransjeråd for Massasje og studiet er også godkjent av Norges Massasjeforbund (NMF).

Her finner du søknadsskjema for våre to studier, Massasjeterapi og Soneterapi.

Godkjent i lånekassen

Begge våre fagstudier er offentlig godkjente fagskoleutdanninger. Dette gir deg en trygghet rundt utdanningen og et godt grunnlag for videre karriere. Det innebærer også at du som student kan søke lån og stipend i Lånekassen. Noen av våre studenter er på omskolering og får støtte fra NAV.

Generelle krav om opptak

Det stilles krav om relevant bakgrunn for å studere på IFH, og vi behandler særskilte søknadene individuelt. For informasjon rundt krav, søknadsfrister og opptak, les her.

Våre klinikker ligger sentralt i Bergen og Oslo, og er lett å komme seg til for både klienter og studenter.

Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt søknad om studieplass på fagskolen.