Da har IFH gjennomført nok et vellykket kurs i Muskulær Zoneterapi – Del 1. I år igjen var vi så heldige å få besøk av vår danske samarbeidspartner, soneterapeut og akupunktør Christian Slot, fra Zoneterapeutskolen Dit Alternativ. Han står bak utviklingen av Muskulær Zoneterapi og har skrevet flere fagbøker om soneterapi.

Kurset ble holdt over 4 dager, fra 2. til 5. juni. På disse kursene vil Christian ha maksimalt 12 deltagere, dette for å ha nok tid til å vise og veilede alle. Kurset var fulltegnet, og i deilig sommervær tilbrakte 12 kursdeltagere, størstedelen av dagene innendørs, men ingen beklaget seg over å måtte være inne i godværet.

Kursets fokus er som navnet tilsier soneterapi mot smerter/plager i muskler og ledd. Christian slot har utviklet Muskulær soneterapi gjennom mange års undersøkelser, og tilbyr dette i dag som en utdanning over 2 moduler. IFH har arrangert modul 1 flere ganger og vurderer nå og også arrangere modul 2.

På denne første modulen har kursdeltagerne lært å finne og gjenkjenne de muskulære soner. Dette blir gjort nøye og Slot viser sonene ved å tegne dem inn på føttene.

De har lært å kunne lokalisere økt spenning, å finne myoser og ikke minst å forstå utviklingen av de muskulære spenninger. Det har blitt gjennomgått alt fra behandling av låsning av Sakroilliacaleddet, til behandling av fastlåste facettledd. Det har blitt gjennomgått behandling fra diverse ryggsmerter, til skulder- og nakkesmerter. Kursdeltakerne har lært både teknikker som arbeider rent fysisk, og teknikker som arbeider psykisk og som kan løsne muskulære spennnger.

Kursdeltakerne har arbeidet sammen to og to under kurset og både gitt, men også fått mye muskulær soneterapi. Så vi regner med at det nok ikke var mange muskelspenninger/smerter å spore på disse 12 damene etter den 4. kursdagen. Søndag kl 17 pakket en sliten, men fornøyd gjeng bagen og dro hjem hver til sitt.

Takk til Christian Slot for nok en flott kurs, og takk til alle kursdeltagere. Lykke til med praktiseringen og velkommen igjen!