Som ferdig utdannet terapeut fra en av våre to fagskoleutdanninger er du kvalifisert til medlemsskap i NNH eller NMF.

Som ferdig utdannet terapeut fra en av våre to fagskoleutdanninger anbefaler vi at du søker medlemsskap i et forbund.

Vi har valgt å samarbeide med to seriøse forbund.

Dette er begge to seriøse forbund som bl.a. jobber aktivt for å heve kvaliteten i utdanning innen alternativ behandling og naturmedisin, samt spre informasjon i markedet. Begge forbund er også aktive innen nordisk og internasjonalt samarbeid.

Kvalitetsgaranti med medlemsskap

Medlemsskap i en av disse vil være en kvalitetsgaranti og inngi tillitt til dine fremtidige klienter og arbeidsgivere, samt sikre deg momsfritak.