På Alternativ.no kunne vi i sommer lese en interessant artikkel om en nylig publisert undersøkelse fra Sverige som viser at alternative behandlingsmetoder kan redusere bruken av smertestillende medisiner betraktelig.

 

Pasienter med smerter får ofte store doser medikamenter. Det er godt at man slipper å lide, men det er ikke sikkert at sterke, kostbare medisiner fra legemiddelindustrien er den beste løsningen. Nå mener forskere at disse medikamentene vil kunne ha en begrenset rolle i fremtidig smertebehandling.

Det er forskere ved Karolinska institutet, Integrative care science center og Göteborgs Universitet med Tobias Sundberg i spissen, som har gjort en sammenligning av konvensjonell og antroposofisk behandling av smertepasienter. Den viser at det er mye å hente på å tilby denne pasientgruppen behandling utover det konvensjonelle helsetilbudet og reseptbelagte legemidler.

Les hele den interessante artikkelen her