En fagskoleutdanning er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som vil gi deg den praktiske kompetansen du trenger for å kunne fungere i arbeidslivet fra dag én.

En fagskoleutdanning er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og skiller seg fra disse ved at de er ykresrettete og at de legger vekt på praktisk jobbing med faget. En utdanning ved en fagskole gir spisskompetanse og mulighet for faglig utvikling. For elever som setter pris på å løse oppgaver i praksis, i større grad enn å lese teori, kan en fagskoleutdanning være et alternativ som er verdt å vurdere.

Se brosjyren fra Kunnskapsdepartementet.

Fagskoleutdanninger er godkjent av Nasjonalt Organ for Kvalitet i
Utdanningen. Deres jobb er å sørge for at den enkelte utdanningen tilfredsstiller kravene til innhold, gjennomføring og evaluering av utdanningen.

Betegnelsen “fagskole” og “fagskoleutdanning” er beskyttet for å sikre studenter mot useriøse tilbydere (vedtatt i Odelstinget 07.06.07)
Sjekk alltid www.nokut.no for å forsikre deg om at utdanningen er godkjent.

Fagskolestudenter har rett til lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning – www.lanekassen.no.