Her finner du undervisningspresentasjonene for anatomi/fysiologi. Aktuell presentasjon legges ut i forkant av undervisningen.
Ønsker du å bruke disse til undervisningen må du skrive dem ut før undervisningen starter.
NB! Les nøye gjennom studieveiledningen.

Samling 1

Samling 2

Samling 3