Hos Institutt for helhetsmedisin kan du ta høyere yrkesfaglig utdanning i soneterapi. Utdanningen er en av landets mest solide og helhetlige utdanninger innen soneterapi. Undervisningen er både praktisk og teoretisk, og du vil få mulighet til å utøve egen praksis på eksterne klienter ved vår studentklinikk. Faglig har studiet mye tyngde og du læres opp av noen av Nordens aller beste innenfor sitt fagfelt.

Les mer om vår fagutdanning i soneterapi her.

Fagskolegodkjent utdanning

Utdanningen ved Institutt for helhetsmedisin er fagskolegodkjent. Dette er et kvalitetsstempel som sikrer at utdanningen du får gir deg den kompetansen du trenger for å gå videre ut i arbeidslivet. Studiet gir 60 studiepoeng, og kvalifiserer til lån og stipend hos Lånekassen..

Vil du lese mer om studiepoengene du får når du studerer massasje- og soneterapi hos Institutt for helhetsmedisin? Her får du informasjon om hvilke fordeler den nye loven om høyere yrkesfaglig utdanning gir deg som student hos Institutt for helhetsmedisin.

Innholdsrikt studie

Studiet inneholder bare nyttige fag, og både grunnmedisin og VEKS-fag er integrert. I tillegg til selve fotsoneterapien lærer du også øreakupunktur, som er en uvurderlig tilleggsbehandling når du gir fotsoneterapi. Som terapeut vil du oppleve at flere av dine pasienter sliter med kosholdsrelaterte plager, og vi har derfor inkludert fagemnet Grunnleggende ernæring. Som ferdig soneterapeut fra IFH er du godt rustet til å begynne som selvstendig soneterapeut!

Praksisperiode og studentklinikk

For våre studenter er det en stor fordel at vi har en egen studentklinikk som brukes til å gi behandlinger og få nyttig praksis. Ved klinikken utfører våre studenter behandlinger på eksterne klienter til en hyggelig pris. Timene du tilbringer ved studentklinikken teller som en del av din obligatoriske praksis. Du skal også ha noe praksis utenfor skolens lokaler, men i regi av skolen. Dette er en viktig del av din utdanning, ettersom soneterapi i stor grad handler om å være i kontakt med mennesker og utøve en praksis.

Vil du lese mer om soneterapi? Her finner du masse nyttig informasjon om utdannelsen ved Institutt for helhetsmedisin.

Dyktige og engasjerte faglærere

Faglærerne ved Institutt for helhetsmedisin er dyktige og har lang erfaring innen sitt fag. I tillegg er de nødt til å drive egen praksis ved siden av undervisningen for å sørge for at de ikke mister kontakt med fagmiljøet og fagets utvikling. Undervisningen foregår i små klasser hvor faglærerne har mulighet til å se og høre alle studentene, og tilpasse undervisningen slik at studentene får mest mulig ut av tiden de tilbringer ved instituttet.

Mange av våre studenter skryter av det gode studiemiljøet og fasilitetene hos Institutt for helhetsmedisin. Les mer om studiemiljøet, lokalene og den gode kontakten mellom studenter og faglærere her.

Søk nå eller kontakt oss for mer informasjon

Vi har rullerende opptak, slik at du kan søke plass ved en av våre studieretning når som helst i løpet av året. Har du allerede bestemt deg? Søk om plass ved studiet av soneterapi eller studiet av massasjeterapi i dag.

Hvis du har flere spørsmål til utdannelsen hos oss, må du gjerne kontakte oss for mer informasjon. Vi kan også sende over aktuell timeplan som gir en grundigere forståelse av undervisningens omfang. Du finner vår kontaktinformasjon her.