Institutt for helhetsmedisin var også i år representert på årsmøtet i Nordiskt Branschråd for Massage, et bransjeråd bestående av forbund og skoler i de 5 nordiske landene. Arrangørene i år var de islandske representantene og møtet ble holdt 11. og 12. september i Reykjavik.

 

Institutt for helhetsmedisin er representert i Nordisk Branchråd for Massage, et bransjeråd som har eksistert siden 2002. Hvert år møtes representanter for de nordiske landene til erfaringsutveksling og planlegging av det kommende årets aktiviteter. Representantene fra bransjerådet har i årenes løp inspirert hverandre til fagpolitiske forhandlinger, opparbeidelse av en forskningsdatabase, massasjens dag, gode tips til foreningsarbeid og kampanjer i det politiske felt, m.m.

Årsmøtet 2016 ble avhold nå 11. og 12. september på Reykjavik og var representert med alle de 5 nordiske land + Færøyene. I år ble det full enighet om hovedtrekkene i en felles nordisk fagstandard i klassisk massasje, tilsvarende innholdet i en fulltids utdanning, eller to år på deltid. Arbeidet med denne felles nordiske standarden startet på møtet i København i 2008. En felles nordisk fagstandard vil gjøre det lettere for nordiske massører å arbeide på kryss av de nordiske landegrensene.

Vi i IFH er både glade og stolte over å se at vår fagutdanning i massasjeterapi er solid forankret innenfor disse fagkravene.