I juli flyttet IFH Oslo inn i nye lokaler på området Lovisenberg. Dette ønsket vi å feire og arrangerte derfor en åpen dag hvor vi også var så heldige å få ordføreren i Oslo til å komme å foreta den offisiele åpningen.

For å feire seg selv og sine lokaler ønsket vi å ha en litt høytidelig åpen dag. Naboer, forbund, studenter og lærere ble invitert og ordfører Fabian Stang hadde takket ja til å komme å stå for den offisielle åpningen.

Rektor Vigdis Kraft Jensen ønsket velkommen og styrets leder Aksel O. Hillestad holdt et lite innlegg hvor han bl.a. poengterte hva IFH har fått til i løpet av de siste årene, med vekt på den offentlige godkjenningen av studiet i soneterapi.

pnngen_1

En av gjestene var NNH’s generalsekretær Sigrun Kirkeberg, hun holdt en hyggelig tale og overrakte IFH en flott bok om medisinske blomser og urter til IFH’s bibliotek.

For å vise våre naboer hvem vi er og hva vi holder på med hadde vi korte presentasjoner med demonstrasjon av våre to studieretnigner:

Tilstede var også: Lokalavisen St.Hanshaugen.