Øreakupunktur

Øreakupunktur er en fin behandling, enten alene eller i kombinasjon med andre terapiformer.

Nye kurs 2020:
Bergen våren 2020 og Oslo høsten 2020

IFH tilbyr kurs i øreakupunktur 2020.

Våren 2020 kan du ta kurs i øreakupunktur i Bergen. Kurset går over 4 samlinger à 3 dager med avsluttende praktisk og skriftlig eksamen.
Første samling starter mandag 27. januar.

NB! det er begrenset antall plasser.

Kurset forutsetter at kursdeltakere har noe forkunnskaper innen TCM (Tradisjonell kinesisk medisins). De som ikke har dette vil bli tilbudt et 2-3 dagers forkurs.

Øreakupunktur (auriculoterapi) er en praktisk behandlingsmetode med et stort medisinsk anvendelsesområde. Som soneterapi  vil behandling med øreakupunktur først og fremst fremme pasientens selvhelbredende prosesser.

Behandlingen passer svært godt å bruke i kombinasjon til andre behandlinger, som fotsoneterapi og massasje og du vil da kunne gi en mer effektiv behandling.

Gjennom dette kurset vil du som terapeut utvikle gode kunnskaper for å kunne behandle ørets soner med øreakupunktur og –eller trykkmassasje, samt kunne vurdere klientens behov i hvert tilfelle, og iverksette behandling, enten det er øreakupunktur som selvstendig behandling eller i kombinasjon med andre terapiformer.

IFH underviser i kinesisk øreakupunktur, med supplerende informasjon om punkter og teorier fra den franske legen Paul Nogier.

Kurset er lagt opp med teoretiske og praktiske forelesninger, og det faglige innholdet består av bl.a.

  • Øreakupunkturens historie og grunnprinsipp
  • Ørets anatomi
  • Organsystemets beliggenhet i øret
  • Embryologisk hypoteser
  • Hygiene
  • Valg av punkter og behandlingsteknikkerValg av redskaper (nåler, punktsøker)Kontraindikasjoner/forsiktighetsregler
  • Analyse og behandling

Undervisningen vil være i form av forelesning, i tillegg til praktiske øvelser hvor man øver på hverandre og man kommer fort i gang med de praktiske øvelsene, dvs. øvelse i lokalisering av punkter og riktig bruk av nåler.

Kurset baserer seg på at kursdeltagere har kunnskap om TCM og 5-elementloven fra før. For de som ikke har dette vil det bli satt opp et tre-dagers kurs i tilknytning til øreakupunkturkurset.

Total pris for hele kurset er 17800, prisen inkluderer kompendie, alt materiell og eksamensavgifter.