Muskulær soneterapi – videreutdanning

Christian Slot kommer til å holde kurs i Muskulær soneterapi 2 i Norge.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du er interessert så skal vi videreformidle.

Videreutdanning i muskulær soneterapi med Christian Slot

I denne andre delen av muskulær soneterapi (første del er integrert i vår utdanning i soneterapi), lærer du å stille en energimessig diagnose, samt å koble denne sammen med de muskulære spenninger. Ubalanse og blokkeringer blir her av avgjørende viktighet, ikke bare for forståelsen av smerte- og spenningstilstander, men også for behandling, som rekker dypere og som er mer holdbar. Igjen er føttene eminente til å fortelle om disse tilstandene og byr på ekstraordinære muligheter for behandling, smertelindring og heling.

Denne andre delen i muskulær soneterapi går over to samlinger med cirka 4 – 5 uker i mellom.

De som har deltatt på begge deler av i Mukulær soneterapi (både første del i utdanningen og dette videreutdanningskurset) vil da kunne kalle seg “Muskulær soneterapeut”

Christian Slot